Ook al is veiligheid misschien een saai onderwerp, het is wel belangrijk om erbij stil te staan. Hierna worden een aantal (voor de hand liggende) risico’s benoemd, waar iedereen alert op hoort te zijn en waar bewoners jaarlijks op gewezen moeten worden.
Het is misschien een rare gedachte, maar ook in de straat en op de speelplek kan men een tekenbeet oplopen. Het is belangrijk om hierop alert te zijn en regelmatig te controleren op tekenbeten. Op de site www.weekvandeteek.nl of met de App ‘Tekenbeet’ is allerlei informatie te vinden over teken, hoe op teken moet worden gecontroleerd en hoe een teek het beste kan worden verwijderd.
In de woonwijk Assendorp leven veel huiskatten. Dit betekent dat de kans bestaat om een infectie op te lopen door Toxoplasmose. Dat is een parasiet die verspreid wordt via de ontlasting van katten die langer dan een dag oud is. Toxoplasmose is bekend, omdat een infectie bij vooral zwangere vrouwen grote risico’s kan hebben. Hierover valt meer te lezen op internet. Het is daarom belangrijk voorzichtig te zijn, handschoenen te dragen tijdens het onderhoud en goed handen te wassen na de werkzaamheden of het spelen.
Het is goed om stil te staan bij de gevaren van de kruipbuis, vanwege de hoogte en het betonnen materiaal. Het kan bijvoorbeeld een valpartij of een schaafwond opleveren. Het is belangrijk dat ouders hier alert op zijn, hun kinderen op voorbereiden of kinderen voldoende nabijheid geven om dit soort ongelukken te voorkomen.

Bij het onderhouden van ‘Het Tussendoortje’ wordt gebruik gemaakt van gereedschap. Het gaat dan met name om klein gereedschap. Hier een aantal belangrijke tips op een rijtje:

  • Het is belangrijk om het gereedschap te gebruiken waarvoor het bedoeld is en de bedieningsinstructies op te volgen.
  • Met werkhandschoenen aan worden snijwonden voorkomen als gevolg van bijvoorbeeld de snoeischaar of scherpe takken.
  • Iedereen hoort alert te zijn op mensen in de nabije omgeving als er wordt gewerkt met een draaiende machine of als er dingen kunnen vallen. Zeker kinderen moeten dan op afstand worden gehouden van de klus.
  • Een machine kan het beste worden stilgezet en de stekker uit het stopcontact gehaald op het moment dat er niet mee gewerkt wordt of als er ”even” iets uitgehaald of het materiaal recht gelegd wordt. Het is belangrijk te voorkomen dat de machine nog draait of de stekker nog in het stopcontact zit.
  • Grond bewerken is zwaar werk. Het is daarom goed om voldoende te rusten tijdens het werk. De kans op een ongeluk is groter bij vermoeidheid.
  • Tuingereedschap kan het beste gelijk worden opgeruimd, tuingereedschap heeft scherpe randen en punten en ongevallen gebeuren vaak met rondslingerend gereedschap.