De oppervlakte van het gras op ‘Het Tussendoortje’ is in totaal ongeveer 140 vierkante meter. Boven een temperatuur van 6 graden begint het gras te groeien, de ideale temperatuur voor gras is tussen de 12° en 20° Celsius. Afhankelijk van het weer kan er in maart worden gestart met grasmaaien. Het gras kan dan op ongeveer 3 à 4 cm hoogte worden gemaaid. Maai het gras niet te kort, want dan ziet het er kaal uit en krijgen mos en onkruid meer kans om te groeien. Blijft het gras te lang, dan staat het onverzorgd, krijgen de grove grassoorten de overhand en is er ook meer kans op mos. Maai elke keer in een andere richting en met een ander patroon, zodat de grassprieten niet altijd in dezelfde richting worden geduwd. Maai tijdens het hoogseizoen van eind april tot september ongeveer eenmaal per week, dan blijft het gazon mooi. Als het in de herfst kouder wordt, groeit het gras minder hard, dus hoeft er minder vaak te worden gemaaid. De laatste keer voor de winter is het belangrijk het gras niet te kort te maaien.

Bij normale weersomstandigheden kunnen onderstaande richtlijnen worden aangehouden:

  • Maart – elke 2 weken;
  • April – elke 10 dagen;
  • Mei t/m augustus – minstens eens per week;
  • September t/m oktober – elke 10 dagen;
  • November t/m december – alleen maaien bij zacht weer.
Het speelgazon op de speelplek is een intensief gebruikt grasveldje en zal regelmatig, zo’n twintig tot dertig keer per jaar, gemaaid moeten worden. Op de speelplekjes en de gebruikte looppaden wordt het gras kort gehouden. Het maaisel hoeft niet te worden afgevoerd en kan ter plekke blijven liggen, zodat het als meststof dient.
Verticuteren is nodig om het gras gezond te houden. Met deze behandeling worden de wortels van het mos en onkruid doorgesneden, zo kan het niet snel teruggroeien. Ook wordt de ongezonde grasmat opengewerkt, zodat zuurstof, voedingsstoffen en water de wortels van het gezonde gras weer kunnen bereiken. Dit stimuleert de groei van de graswortels. Het is goed om één of twee keer per jaar te verticuteren. Dit kan het beste in maart of april en september of oktober. Het is belangrijk dat het ‘s nachts niet gevroren heeft! Het verticuteren kan gedaan worden met een verticuteermachine.
Het voorjaar is de beste tijd om het gras een boost te geven voor het nieuwe seizoen. In april kan het hele gazon bemest worden door gebruik te maken van compost en lavameel. Daarnaast kunnen kale stukken opnieuw worden ingezaaid. Graszaad ontkiemt alleen bij een bodemtemperatuur van boven de 10 graden. Daarom is halverwege het voorjaar of vroeg in het najaar de beste periode om gras bij te zaaien. De temperatuur is dan gunstig en normaal gesproken valt er dan ook voldoende neerslag voor het gras om zich goed te kunnen ontwikkelen. Natuurlijk heeft dit gras de tijd te nodig om te ontkiemen en ongestoord te kunnen wortelen. De gedeeltes die opnieuw zijn ingezaaid mogen daarom zeker vier weken niet belast worden. Bij grote ingezaaide stukken, zal dit gedeelte van het gazon daarom worden afgezet met paaltjes en lint. De ervaring leert dat het een leuk spel kan zijn om over de paaltjes en het lint heen te springen. Daarom is het belangrijk dat de kinderen hier goed van op de hoogte worden gebracht.