Elke bewoner kan participeren als vrijwilliger en krijgt de kans zich betrokken en verantwoordelijk te voelen. Daarom is het belangrijk dat alle bewoners goed geïnformeerd worden over de activiteiten ten aanzien van het onderhoud.
Van augustus 2017 tot januari 2019 werden de bewoners van de Groenestraat (nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat maandelijks geïnformeerd met een Nieuwsflits. Hierin werd telkens een terugblik en vooruitblik gegeven ten aanzien van alle ontwikkelingen en activiteiten. Vanaf januari 2019 is deze informatieverstrekking vervangen door nieuwsitems op deze website, wat een aantal belangrijke voordelen biedt. Nieuwsitems kunnen gedurende de hele maand gepost worden en met afbeeldingen/ geluid worden ondersteund. Verder kunnen bezoekers makkelijk doorverwezen worden naar andere onderwerpen op de site.
Zo heeft elke bewoner toegang tot alle (gebruikte) documenten, kan elke (nieuwe) bewoner alles nalezen en kan er contact gezocht worden met het comité. Het verlaagt de drempel om ervaringen te delen, vragen te stellen of problemen aan te kaarten. Het stimuleert de cohesie en samenwerking onder de bewoners. Voor de verschillende vormen van communicatie is het belangrijk de volgende uitgangspunten te hanteren: 

  • Een volledig transparante informatieverstrekking, omdat deze leefomgeving voor iedereen bestemd is, iedereen moet kunnen meeleven en desnoods aanhaken bij de uitvoering en ontwikkeling van het onderhoud;
  • Een gevoel van gezamenlijkheid stimuleren, om een wij-zij cultuur te voorkomen (tussen de straten en tussen het comité en de bewoners) en toe te werken naar een prettige onderlinge samenwerking;
  • Een laagdrempelige en aangename communicatie, om een balans te vinden tussen concrete zakelijke informatie en een vriendelijke schrijfstijl die prettig leest en enthousiasmeert.