Tot in de jaren negentig hebben er meerdere eigenaren een garagebedrijf gehad op Groenestraat 45 en 47. Begin jaren ’90 werd het garagebedrijf gesloopt. Vervolgens werd in 1991 de grond gesaneerd van grond- en grondwaterverontreiniging. Begin jaren ’90 hebben een aantal fanatieke bewoners uit de Groenestraat zich ingezet om van de open verbinding tussen de Blokstraat en Groenestraat een fijne speelplek voor kinderen te maken en met elf leilindes in de Groenestraat een groen aanzicht te creëren. Dit heeft ervoor gezorgd dat er in de smalle straten toch wat extra ruimte ontstond voor kinderen om lekker te kunnen spelen.
In 2007 heeft het speelpleintje een nieuwe inrichting en indeling gekregen, vanwege het vernieuwen van de verouderde speelattributen en de aanplanten van onderhoudsvriendelijk groen. Om te voorkomen dat er fietsers en scooters over het pleintje reden waren kort daarop nog hekken geplaatst met een speciale voetgangersdoorgang.
Begin 2017 werd door deelname aan de pilot Vitaal Assendorp duidelijk dat bewoners in de Groenestraat en Blokstraat behoefte hadden aan méér groen in de straten. Het doel was een vitale, leefbare en gezonde wijk. Voor de meeste bewoners was vooral het huidige speelplein een doorn in het oog en stond het bij de bewoners bekend als “stoeptegelpark” en “kattenbakwoestijn”. De twee grote zandbakken, het metalen klimrek en de vele betonnen tegels waren in onderhoud wellicht gemakkelijk, maar te heet in de zomer, niet uitdagend genoeg en te onhygiënisch voor kinderen om te spelen. Ook volwassenen werden niet uitgenodigd om van het speelplein gebruik te maken, omdat deze openbare ruimte erg onaantrekkelijk was met uitzicht op metalen hekken, veel auto’s, bestrating en kale (graffiti) muren. Kortom niet de vitale leefomgeving waarin de bewoners zich prettig voelen.

Gedreven door het enthousiasme in beide straten ontstond een bewonersinitiatief. Een aantal bewoners vormden samen Het Tussendoor Comité en ontwikkelden een nieuwe groene vormgeving voor de speelplek en open verbinding tussen de beide straten. Het (duurzame) draagvlak hiervoor werd bevestigd met een enquête onder bewoners in de zomer van 2017.
Nog diezelfde zomer heeft het comité het plan “Duurzaam Groen, Samen Doen” geschreven met als doel om de natuur weer terug te brengen naar de bewoners. In de kleine straatprofielen van Assendorp bood deze openbare ruimte de unieke kans om een vitale natuurlijke omgeving te creëren voor bewoners waar jong en oud kunnen spelen en elkaar ontmoeten. Groen en natuur werken ontspannend, dragen bij aan een betere klimaatbeheersing, de luchtkwaliteit, de sociale cohesie onder bewoners, geven kinderen weer de kans avonturen te beleven en volwassenen te onthaasten.
Dit plan werd in het najaar door de gemeente Zwolle op een ‘realistische manier’ omarmd. Het project kon alleen gerealiseerd worden door het grotendeels te financieren met de subsidieregeling ‘Natuur en Samenleving’ van de Provincie en met subsidie van het Hervormd Weeshuis. Daarnaast stelde de gemeente als voorwaarde dat bewoners vrijwillig zouden deelnemen aan het onderhoud van ‘Het Tussendoortje’. Het comité en de gemeente Zwolle hebben zich samen ingezet om dit project te kunnen realiseren in het voorjaar van 2018. Uit de enquête van 2017 kwam duidelijk naar voren dat de bewoners voldoende enthousiast waren om een bijdrage te gaan leveren in het onderhoud. Het comité had deze bijdrage vervolgens concreet en met oog voor de realiteit uitgewerkt. Dit werd bekrachtigd in de adoptieovereenkomst tussen de gemeente Zwolle en de bewoners.
In maart 2018 ging dan eindelijk de schop in de grond. De aanleg was een samenspel tussen de bewoners, de ROVA en de aannemer. Bijna een volle week werkte ‘Van Lenthe Dalfsen’ hard aan de grondwerkzaamheden, een prachtige heuvel met kruipbuis met daaromheen een pad. Aansluitend plantte de ROVA elf leilindes aan de kant van de Blokstraat. Deze leilindes hadden dezelfde vormgeving als de leilindes aan de andere kant van de speelplek in de Groenestraat. Hierdoor ontstond een mooie eenheid. De bewoners hadden de oude beplanting verwijderd uit de borders en nieuwe biodiverse beplanting aangebracht.