Vergroenen zijgevel Blokstraat 38

De bewoners van Blokstraat 38 hebben aangegeven hun zijgevel te willen vergroenen. Dat betekent dat de vergroening van ‘Het Tussendoortje’ nog verder kan worden uitgebreid. Dat is natuurlijk hartstikke mooi! Om de gemeente hierbij te betrekken en daarnaast financiering te regelen, is het plan Vergroenen zijgevel Blokstraat 38 geschreven.
Plan vergroenen zijgevel Blokstraat 38

Verticale geveltuintjes in de Blokstraat en Groenestraat

De bewoners in de Blokstraat en Groenestraat zijn actief met het vergroenen van hun straat. Dat blijkt wel uit hun participatie in ‘Het Tussendoortje’ en het aantal geveltuintjes dat al in de straten is aangelegd. De voordelen (ook voor het milieu) zijn inmiddels bekent en dat smaakt naar meer! Maar hoe doe je dat in onze smalle straten?, met auto’s en fietsen vaak dicht op de voorgevel. Natuurlijk, de verticale geveltuin!
Plan verticale geveltuintjes Blokstraat/Groenestraat

Projectplan

In augustus 2017 is de eerste versie van het projectplan “Duurzaam Groen, Samen Doen” bij de gemeente Zwolle ingediend. De eerste versie was bedoeld ter voorbereiding op de overleggen met de gemeente Zwolle en beschrijft het WAT (de doelstelling, de werkwijze en de huidige/ gewenste situatie). Na 11 september is Het Tussendoor Comité met de gemeente in gesprek gegaan over het HOE (aanpak, planning en financiering) en wat de bewoners daarin (duurzaam) kunnen bijdragen. Om aan de richtlijnen van de subsidieaanvraag te kunnen voldoen, van onder andere de Provincie, was het nodig om het plan aan te vullen met een aantal onderdelen, namelijk:

  • de acties die in de tussentijd zijn ondernomen
  • een toelichting op de zienswijze van de bewoners op ‘duurzaam beheer en onderhoud’

Projectplan ‘Duurzaam Groen, Samen Doen’

Groenvisie en Onderhoudsplan

De algemene doelstelling van dit plan is het bieden van een duidelijke visie en werkwijze om een solide basis te vormen voor duurzaam onderhoud. Met dit plan wordt geprobeerd helderheid te geven over de vrijwilligerstaken om daarmee een prettig werkklimaat te laten ontstaan. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden en inzet van bewoners goed op elkaar zijn afgestemd. Het uiteindelijke doel is het in stand houden van de groene identiteit van ‘Het Tussendoortje’ en daarmee de kwaliteit van ons woon- en leefmilieu.
Groenvisie en Onderhoudsplan

Adoptieovereenkomst

Groenadoptie betekent het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen, waarbij de grond eigendom blijft van de gemeente. In dit contract is vastgelegd om welke onderhoudswerkzaamheden het gaat en binnen welke kaders de bewoners dit mogen uitvoeren.
Adoptieovereenkomst