In de afgelopen jaren was de grond rondom de buis behoorlijk versleten en dat moest eigenlijk wel worden aangevuld. Het kwam dan ook heel mooi uit dat er langs de zijgevel van Blokstraat 38 heel veel kleiachtige aarde vervangen moest worden met voedzame grond. Bijna een kuub aarde kon daardoor langs de buis worden aangebracht en daarop zijn graszoden aangebracht. Een gedeelte van de heuvel zal daarom voorlopig afgezet zijn, zodat het gras wortel kan gaan schieten.