In de november editie van de Assendorper heeft de Gemeente Zwolle een hele pagina besteed aan buurtinitiatieven in onze wijk. Ook ons initiatief komt aan bod. Daarnaast staat er in deze editie een interview met de wijkbeheerder Paulien ten Dam-Blankenvoort en onze wijkwethouder René de Heer over de opstelling van de gemeente bij buurtinitiatieven. In dat artikel wordt gerefereerd naar de toegevoegde waarde van ons initiatief.
De Assendorper, jaargang 20, nummer 11, november 2018, pagina 8
De Assendorper, jaargang 20, nummer 11, november 2018, pagina 9