‘Het Tussendoortje’ is een gezamenlijk buurtinitiatief. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de waarde voor de buurt wordt. Maar ook hoe makkelijker het wordt om nog meer voor elkaar te krijgen. Wanneer er wordt begonnen met tuinieren zullen er vanzelf bewoners uit de straten aan- en afhaken. Het is goed om te realiseren dat participatie in de loop van de jaren kan wisselen. In het gunstigste geval nemen andere bewoners het stokje over, maar het kan ook zijn dat initiatieven verdwijnen en andere nieuwe initiatieven ontstaan. Sommige mensen vinden iets opstarten of dingen regelen het leukste om te doen. Anderen zijn veel meer ge├»nteresseerd in fysiek werk zoals een border aanleggen of onderhouden.
Door ontmoeting en bewonersparticipatie in de openbare ruimte voelt men zich meer betrokken en dus meer verantwoordelijk. Met deze participatie wordt de sociale cohesie gestimuleerd, doordat bewoners meer samenwerken in de openbare ruimte.
Het is belangrijk om stil te staan bij de verantwoordelijkheid van de bewoners. Met de metamorfose van ‘Het Tussendoortje’ en het opstellen van de adoptieovereenkomst, hebben de bewoners de verantwoordelijkheid genomen om samen met de gemeente zorg te dragen voor het openbare groen. Dit vraagt dan ook om een verantwoordelijke houding en opstelling.
De vrijwilligersgroep bestaat uit bewoners van zowel de Groenestraat als de Blokstraat. Dit is een grote groep van vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier, met verschillende vaardigheden en mogelijkheden zich willen inzetten voor ‘Het Tussendoortje’. Het is de bedoeling dat de bewoners zelfstandig het onderhoud van het gazon, de zaaistrook en borders uitvoeren. Om dit onderhoud te kunnen waarborgen binnen deze grote groep, is het belangrijk heldere afspraken te hebben en een duidelijke organisatie.