Beste bewoner van de Groenestraat, de Blokstraat of betrokkene,
Dit weekend hebben de Blokstraat en de Groenestraat weer meegedaan aan de Burendag 2022. Klik op de link voor een verslag met foto’s van deze succesvolle dag.
Ruim een week geleden is er in de Blokstraat collecte gelopen voor ‘Het Tussendoortje’. Er is in totaal €171 opgehaald. Daarvan is €50 gebruikt ter aanvulling van Het Oranje Fonds budget van de Groenestraat voor de Burendag. Gelukkig is er nog een mooi bedrag overgebleven voor in de collectebus, zodat het onderhoud voor de komende tijd is gedekt. Hartelijk dank voor deze financiële bijdrages!
De website van ‘Het Tussendoortje’ bestaat alweer vierenhalf jaar en wordt dagelijks veelvuldig bezocht in Nederland en zelfs daarbuiten. Vooral informatie over klimconstructies wordt veel bekeken. Ook voor bewoners is er veel te zien en te lezen over de straat waarin je woont. Denk bijvoorbeeld aan oude foto’s van de Blokstraat en Groenestraat of een stukje geschiedenis in de map ‘beeld’ of het ontstaan van ‘Het Tussendoortje’ in de map ‘over ons’.
Afgelopen zomer was het een zware beproeving voor het groen op ‘Het Tussendoortje’ door de langdurige droogte. Daardoor zijn er op de zaaistrook bijna geen één-jarige bloeiende planten opgekomen. De borders hebben het redelijk goed volgehouden door af en toe wat extra te bewateren en door het boomschors, die vooraf aan de zomer is aangebracht. Gelukkig is het gele gras weer helemaal bijgetrokken met de buien van de afgelopen week. En zoals Johan zei : ‘Elk nadeel heb se voordeel’; de droogte zorgde ervoor dat er weinig onderhoud nodig was. Vandaar dat er geen beroep op de straat is gedaan om te helpen.
Om de zaaistrook in het voorjaar, de zomer en de herfst aantrekkelijk te houden, zijn er vorig jaar vaste planten ingezet. Hierdoor is de zaaistrook minder afhankelijk van de kwetsbaardere één-jarige planten. Verschillende dropplanten, mini vlinderstruiken, de distel en het mini ijzerhard hebben hun nut dan ook bewezen. Met de Burendag zijn deze vaste planten aangevuld met nog wat extra van deze planten en twee kleine fleurige altheastruiken, namelijk de Hibiscus syriacus ‘Starburst Chiffon’ en de Hibiscus syriacus ‘Woodbridge’. Ook zijn er weer verschillende nieuwe sieruien (Allium ‘Mount Everest’, Allium ‘Gladiator’, Allium ‘Albopilosum en de Allium ‘Purple sensation) aangeplant, die elk jaar weer een groot succes blijken te zijn.
Tot de volgende tussendoortjes.        

 

Het Tussendoor Comité