Beste bewoner van de Groenestraat, de Blokstraat of betrokkene,
Er zijn dit keer veel tussendoortjes (nieuwtjes) te melden, waaronder de uitslag van de enquête, de nieuwe werkwijze en de collecte. Dus ga er maar eens lekker voor zitten ;-)

Enquête

Het is alweer 5 jaar geleden dat het buurtinitiatief van start ging. Een mooi moment om terug te kijken op wat wij met elkaar hebben bereikt, maar ook om vooruit te kijken naar de toekomst. Klik hier voor de cijfertjes en grafieken. Door op de ‘taartpunten’ van de cirkeldiagrammen te klikken, wordt de bijbehorende toelichting getoond.

Een korte toelichting op de cijfers staat hieronder.

Allereerst bedankt voor het invullen van de enquête (43% Groenestraat, 10% Blokstraat). De reacties geven een goed beeld van de toegevoegde waarde van ‘Het Tussendoortje’ en de wensen voor het toekomstig onderhoud. Veel bewoners hebben hun waardering uitgesproken voor de initiatieven tot nu toe en de functies van ‘Het Tussendoortje’. Met name worden het “park”-gevoel, de natuurbeleving, het “groen” uitzicht en de sociale buurtcohesie hoog gewaardeerd. Dat komt goed overeen met oorspronkelijke visie dat iedereen op zijn eigen manier ervan zou kunnen genieten.

Voor slechts 1% van de bewoners voldoet ‘Het Tussendoortje’ niet helemaal aan de verwachting, omdat er teveel of juist te weinig speelattributen/-aanleidingen zijn. Bij de inrichting is getracht om zowel een plek voor jong als oud te creëren en een juiste balans te vinden tussen de vermaak en ontspan functies. Het gaat hier om een openbare plek, waar de gemeente verantwoordelijkheid voor is. Dat betekent dat speelattributen/-aanleidingen moeten voldoen aan meerdere veiligheidseisen, bijvoorbeeld voldoende valruimte, een schokdempende bodem en de mogelijkheid tot veilig onderhoud. Voor meer informatie, kijk op Speeltuinen voor gemeenten.

Uit de respons blijkt dat de meesten willen meehelpen als de natuur daarom vraagt. Het tussendoren zal dan ook niet meer op vaste momenten vooruit gepland worden, maar meer ‘op afroep’ plaatsvinden via de desbetreffende straatapp.
Om het onderhoud toch te waarborgen zullen Karen en Marjan het reguliere onderhoud van de borders in de Blokstraat en de XXL-muur organiseren. Berend en Edith zullen dat doen voor de borders in de Groenestraat en de speelplek, inclusief zaaistrook.
Tenslotte hebben wij met elkaar de verantwoordelijkheid op ons genomen om het onderhoud grotendeels zelf te organiseren. Dit staat vastgelegd in de adoptieovereenkomst.

De gezamenlijke Burendag werd hoog gewaardeerd in beide straten. Een goede stimulans om dit te blijven organiseren, waarbij de nadruk ligt op ontmoeting en gezelligheid met de buren. Daarnaast is de subsidie van het Oranje Fonds handig voor het organiseren van leuke activiteiten en voor grotere uitgaven, zoals het aanvullen van het groen. Dit jaar zal de Burendag plaatsvinden op zaterdag 24 september. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Kruipbuis

Misschien is het jullie al opgevallen, maar de kruipbuis wordt voorzien van een groen kleurtje. De definitieve kleur zal iets afwijken van de kleur die er nu op zit en natuurlijk zal het nog in zijn geheel afgeschilderd worden. De reden van deze actie is dat een graffiti doodshoofd en een vieze betonbuis, niet echt kindvriendelijk is. Tevens worden de kinderen, met een fris kleurtje aan de binnenkant, meer uitgenodigd om er met stoepkrijt een mooie tekening op te maken.

Collecte

Voor de liefhebber zijn er zaad, kweekgrond en -bakjes te verkrijgen om thuis aan de slag te gaan. Binnenkort komen we graag bij jou langs met de collectebus (en een Tikkie) met de zaadjes. Bedenk alvast welke zaden je eventueel zou willen opkweken. We hebben de volgende zaden in de aanbieding: de goudsbloem, de zonnebloem, de klaproos, de sierui, de margriet, kaasjeskruid, de wilde reseda en leeuwenbek. Allemaal van eigen kweek.

In vervolg zullen de tussendoortjes (nieuwtjes) uitkomen, wanneer er wat te melden is en minimaal eenmaal per kwartaal. Ook dit kwam als voorkeur naar voren in de resultaten van de enquête.

Tot de volgende tussendoortjes in juni.         

Het Tussendoor Comité