Beste bewoner van de Groenestraat, de Blokstraat of betrokkene,
De nieuwjaarsborrel komt er weer aan. Na twee jaar kan hij eindelijk weer doorgaan. Dus heb je zin om gezellig met je (nieuwe) buren je goede voornemens door te nemen, kom dan naar de Nieuwsjaarsborrel op ‘Het Tussendoortje’ op zondag 8 januari om 14:00 uur. En zoals altijd, neem lekker je drankje en hapje mee.
In juni 2023 bestaat ‘Het Tussendoortje’ 5 jaar. Op de site staan nog leuke herinneringen uit die tijd. Natuurlijk laten we deze feestelijke gelegenheid niet zomaar voorbij gaan. Meer informatie in de volgende tussendoortjes.
Dit jaar keken we alvast terug (en vooruit) op wat wij met elkaar hebben bereikt. De resultaten van de online-enquête hebben voor een aantal aanpassingen gezorgd. De tussendoortjes (nieuwtjes) worden sindsdien eenmaal per kwartaal uitgebracht en voor het tussendoren wordt ‘op afroep’ hulp gevraagd, via de desbetreffende straatapp.
Afvalscheiding, we krijgen er allemaal mee te maken, ook ‘Het Tussendoortje’. Helaas heeft de gemeente nog geen beleid voor buurtinitiatieven zoals die van ons. Het is wel gelukt om aangemerkt te worden als zwerfvuilruimer en hebben daar ook een pasje voor gekregen. Er is alleen geen passende oplossing gevonden voor het groen- of (grof) tuinafval. De gemeente verstrekt geen extra tuinzakken, omdat ‘Het Tussendoortje’ geen huishouden is. Ze voorziet vooralsnog geen probleem en verwacht dat de tuinzakken, die bewoners kunnen aanvragen, voldoende zullen zijn. Hiervoor zal dus wel een extra appèl op de bewoners worden gedaan. De op- en aanmerkingen van het comité worden door de gemeente meegenomen, als ze het beleid gaan evalueren. Hopelijk komt daar een meer passende oplossing uit voort.
Stichting Straatboer is in het najaar in de prijzen gevallen met de Landelijke aanmoedigingsprijs van Operatie Steenbreek! Daarnaast stonden ze afgelopen zomer met een artikelin de Volkskrant. Wat mooi dat er in de gemeente Zwolle zoveel initiatief gaande is op het gebied van het vergroenen en verduurzamen van de leefomgeving. Naast Stichting Straatboer kennen we natuurlijk ook 50 Tinten Groen in Assendorp, De Groene Loper Zwolle en bestaat er de de Climate Campus. Laat je in het nieuwe jaar vooral inspireren door de informatie en adviezen op deze websites. Misschien leuk om te weten, is dat ook onze initiatieven en projecten worden gevolgd en gevonden vanuit Nederland. Zo af en toe worden we ook actief benaderd voor advies, informatie en gebruik van voorbeeld foto’s.
Alvast een fijne jaarwisseling gewenst en tot in het nieuwe jaar!        

 

Het Tussendoor Comité