‘Het Tussendoortje’ is een gezamenlijk buurtinitiatief. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de waarde voor de buurt wordt. Door ontmoeting en bewonersparticipatie in de openbare ruimte voelt men zich meer betrokken en dus meer verantwoordelijk. Met deze participatie wordt de sociale cohesie gestimuleerd, doordat bewoners meer samenwerken in de openbare ruimte wordt het makkelijker om nog meer voor elkaar te kunnen betekenen. Wanneer er gezamenlijk wordt getuinierd zullen er vanzelf bewoners uit de straten aan- en afhaken. Het is goed om ons te realiseren dat participatie in de loop van de jaren kan wisselen. In het gunstigste geval nemen andere (nieuwe) bewoners het stokje over, maar het kan ook zijn dat initiatieven verdwijnen en andere initiatieven ontstaan.
Het is belangrijk om stil te staan bij de verantwoordelijkheid van de bewoners. Met de metamorfose van ‘Het Tussendoortje’ en het opstellen van de adoptieovereenkomst, hebben de bewoners de verantwoordelijkheid genomen om samen met de gemeente zorg te dragen voor het openbare groen. Dit vraagt dan ook om een verantwoordelijke houding en opstelling van de bewoners.
De vrijwilligersgroep bestaat uit bewoners van zowel de Groenestraat als de Blokstraat. Dit is een grote groep van vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier, met verschillende vaardigheden en mogelijkheden zich willen inzetten voor ‘Het Tussendoortje’. Het is de bedoeling dat de bewoners zelfstandig het onderhoud van de speelplek, de zaaistrook en de borders uitvoeren. Het snoeien van de beukenhaag en de lindes, blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente. Om dit onderhoud te kunnen waarborgen binnen deze grote groep, is het belangrijk heldere afspraken te hebben en een duidelijke organisatie.
In de afgelopen jaren is het zogenaamde tussendoren ontstaan. Dit staat voor het gezamenlijk uitvoeren van het groen onderhoud op ‘Het Tussendoortje’. Dit tussendoren werd voorheen gedaan op een vast terugkomend ontmoetingsmoment. Echter, kwam in de resultaten van de enquĂȘte in januari 2022 duidelijk naar voren dat de voorkeur voor het onderhoud uitging naar het tussendoren alleen als de natuur daarom vraagt. Vanaf dat moment vindt het tussendoren niet meer op een vooraf gepland moment plaats, maar alleen nog incidenteel. Voor de borders en de XXL-muur in de Blokstraat zijn Karen en Marjan verantwoordelijk. Zij nemen het eerste onderhoud voor hun rekening en zullen daar waar nodig om extra hulp vragen vanuit de Blokstraat. Berend en Edith verzorgen het onderhoud van de borders in de Groenestraat en de speelplek met zaaistrook. Ook zij communiceren met de straat wanneer er extra hulp nodig is. De aankondigingen zullen plaatsvinden via de BlokstraatApp of GroenestraatApp met daarbij de specifieke onderhoudswerkzaamheden. De dag en het tijdstip kunnen dan via de App worden afgestemd, zodat iedereen in staat wordt gesteld om een steentje bij te dragen.
De uitgangspunten voor de onderhoudswerkzaamheden staan beschreven in het Groenvisie en Onderhoudsplan, welke is terug te vinden bij documenten op deze website. In het Jaardraaiboek staan alle werkzaamheden per maand gepland en deze zijn terug te vinden onder jaardraaiboek. Dit maakt het voor bewoners inzichtelijk welke werkzaamheden nodig zijn en op welke wijze deze uitgevoerd moeten worden.