‘Het Tussendoortje’ is een gezamenlijk buurtinitiatief. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de waarde voor de buurt wordt. Maar ook hoe makkelijker het wordt om nog meer voor elkaar te krijgen. Wanneer er gezamenlijk wordt getuinierd zullen er vanzelf bewoners uit de straten aan- en afhaken. Het is goed om ons te realiseren dat participatie in de loop van de jaren kan wisselen. In het gunstigste geval nemen andere bewoners het stokje over, maar het kan ook zijn dat initiatieven verdwijnen en andere nieuwe initiatieven ontstaan.
Het is belangrijk om stil te staan bij de verantwoordelijkheid van de bewoners. Met de metamorfose van ‘Het Tussendoortje’ en het opstellen van de adoptieovereenkomst, hebben de bewoners de verantwoordelijkheid genomen om samen met de gemeente zorg te dragen voor het openbare groen. Dit vraagt dan ook om een verantwoordelijke houding en opstelling.
Door ontmoeting en bewonersparticipatie in de openbare ruimte voelt men zich meer betrokken en dus meer verantwoordelijk. Met deze participatie wordt de sociale cohesie gestimuleerd, doordat bewoners meer samenwerken in de openbare ruimte.
De vrijwilligersgroep bestaat uit bewoners van zowel de Groenestraat als de Blokstraat. Dit is een grote groep van vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier, met verschillende vaardigheden en mogelijkheden zich willen inzetten voor ‘Het Tussendoortje’. Het is de bedoeling dat de bewoners zelfstandig het onderhoud van het gazon, de zaaistrook en borders uitvoeren. Om dit onderhoud te kunnen waarborgen binnen deze grote groep, is het belangrijk heldere afspraken te hebben en een duidelijke organisatie.
Om enigszins regelmaat te krijgen in het onderhoud, is gekozen voor een vast ontmoetingsmoment, het zogenaamde tussendoren, op de eerste zondagmiddag van de maand. In de zomermaanden (mei, juni, juli en september) zal dit om 17:00 uur plaatsvinden en in het voor- en najaar (maart, april, oktober en november) om 15:00 uur. Het tijdstip kan variƫren i.v.m. evenementen in de buurt. Het belangrijkste doel van het tussendoren is elkaar ontmoeten en gezelligheid. Het nevendoel is het onderhoud.
De uitgangspunten voor de onderhoudswerkzaamheden staan beschreven in het Groenvisie en Onderhoudsplan, welke is terug te vinden bij documenten op de site. In het Jaardraaiboek staan alle werkzaamheden per maand gepland en deze zijn terug te vinden onder jaardraaiboek. Dit maakt het voor bewoners inzichtelijk welke werkzaamheden nodig zijn. De activiteiten worden op tijd gecommuniceerd naar de bewoners, zodat zij in staat worden gesteld om hun steentje bij te dragen.
De meeste bewoners vinden het gewoon fijn om te helpen. Dat is geweldig, alle hulp is meegenomen en hoe meer mensen er bij zijn, hoe leuker dat het is. Als bewoners besluiten dat ze komen helpen, willen ze zich nuttig voelen. Met andere woorden, er moet wel wat te doen zijn. Het is dus belangrijk dat de materialen voor het werk van die dag klaarstaan en dat duidelijk is wat er moet gebeuren. Daarom is het belangrijk om tijdens de activiteiten een aanspreekpunt te hebben, die ook weet wat de plannen zijn. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat iedereen leuk mee kan helpen en dat iedereen die iets wil doen ook iets kan doen. Zichtbaar resultaat geeft mensen voldoening.