Glas, blik, papier of plastic valt onder recycling en kunnen worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Het afval dat niet meer kan worden gerecycled of hergebruikt, wordt restafval genoemd en kan worden gedeponeerd in de afvalcontainers. Op deze wijze zal het afval wat wordt gevonden op ‘Het Tussendoortje’ dan ook worden verwerkt. Daarnaast is er de geadopteerde afvalbak die door een bewoner wordt geleegd.
Blad hoort bij zijn eigen boom of plant. Het bladafval van de Beukenhaag, Leilindes, Robinia Pseudo-Acacia en de beplanting in de borders, kan blijven liggen onder het desbetreffende groen. Dit kan als humus en dus voedingslaag dienen voor deze begroeiing. Het overtollige blad dat op het gras, het pad of de straat terecht is gekomen, wordt verzameld in de tuinzakken van de ROVA.
Ook het natuurlijk afval afkomstig van dode resten van planten en dieren kan als humus of compost dienen wat GFT afval wordt genoemd. Het (organisch) afval mag natuurlijk geen belemmering veroorzaken voor de oorspronkelijke functies van ‘Het Tussendoortje’. Afval in de vorm van compost dat een belangrijke functie heeft voor het natuurlijke evenwicht op de bodem is een pre. Wel is het belangrijk dat de grond niet opgehoogd raakt in verband met de openbare status en de bebouwde kom. Het teveel aan natuurlijk afvalmateriaal zal worden verzameld in tuinzakken van de ROVA. Dit afval zal worden verwerkt tot compost, wat weer als voedsel kan dienen voor planten en dieren.