Dat ons buurtinitiatief niet onopgemerkt blijft, blijkt wel uit de aandacht die de media er aan geeft. Berichten daarover en over onderwerpen die daaraan gerelateerd zijn, vind je hier terug.

2018-11 De Assendorper

In de november editie van de Assendorper heeft de Gemeente Zwolle een hele pagina besteed aan buurtinitiatieven in onze wijk. Ook ons initiatief komt aan bod. Daarnaast staat er in deze editie een interview met de wijkbeheerder Paulien ten Dam-Blankenvoort en onze wijkwethouder René de Heer over de opstelling van de gemeente bij buurtinitiatieven. In dat artikel wordt gerefereerd naar de toegevoegde waarde van ons initiatief.
De Assendorper, jaargang 20, nummer 11, november 2018, pagina 8
De Assendorper, jaargang 20, nummer 11, november 2018, pagina 9

2018-10 De Assendorper

Voor de oktober editie van de Assendorper heeft bewoonster Tryntsje van der Meer uit de Blokstraat een artikel geschreven. Daarin beschrijft zij haar belevenissen op “Het Tussendoortje”.
De Assendorper, jaargang 20, nummer 10, oktober 2018
De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper. De krant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, Nieuw-Assendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren.

2018-07 Instagram Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle noemt op haar instagram account onze insectenkastjes als tip voor de kinderen in de vakantie.

2018-07 Facebook Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle heeft voor de rubriek SAMEN MAKEN WE DE WIJK GROEN een item over de insectenkastjes op Facebook geplaatst.

2018-07 Facebook Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle heeft voor de rubriek SAMEN MAKEN WE DE WIJK een ‘ikje’ van ons bewonersinitiatief op Facebook geplaatst.

2018-06 De Peperbus

Over de opening van ‘Het Tussendoortje’ is een artikel geschreven in De Peperbus. De foto is vlak voor de opening gemaakt.
De Peperbus 20 juni 2018
De Peperbus is een diepgewortelde stadskrant en brengt nieuws voor jong en oud, voor alle geledingen uit de lokale samenleving.

2018-06 Magazine BuitenSpelen

In het magazine BuitenSpelen (nr 2 2018) van uitgeverij Acquire Publishing is een artikel verschenen “Wat speelt er in Overijssel”. Daarin is ook een foto opgenomen van ‘Het Tussendoortje’ als mooi voorbeeld.
BuitenSpelen nummer 2 van 2018
BuitenSpelen informeert vanuit een integrale benadering over jeugd- en speelbeleid in de buitenruimte.

2018-05 De Assendorper

Voor de mei editie van de Assendorper is door de bewoners zelf een artikel ingestuurd. Daarin wordt terug geblikt op de totstandkoming van “Het Tussendoortje”.
De Assendorper, jaargang 20, nummer 5, mei 2018
De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper. De krant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, Nieuw-Assendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren.