In de tussendoortjes van april is naar de interesse geïnformeerd voor de Living Pavements die door het Team Klimaat Actief! van de Climate Campus beschikbaar waren gesteld. Een aantal bewoners heeft daar op gereageerd en in juni ontvingen zij de tegels. Geweldig dat dit bewonersinitiatief zo wordt ondersteund en Climate Campus dit mogelijk heeft gemaakt. Je kunt ze onder ander zien liggen bij Groenestraat 44.
Het Team Klimaat Actief! probeert op deze manier ook andere groene initiatieven in de stad te helpen. Ze helpt inwoners, ondernemers en scholen om hun woningen, bedrijfspanden en scholen klimaatbestendig te maken. Kijk voor hun initiatieven op facebook of op Team Klimaat Actief! voor meer informatie.