Voor de oktober editie van de Assendorper heeft bewoonster Tryntsje van der Meer uit de Blokstraat een artikel geschreven. Daarin beschrijft zij haar belevenissen op “Het Tussendoortje”.
De Assendorper, jaargang 20, nummer 10, oktober 2018