Op 2 april hebben een aantal comitéleden samen met Lotte en jongedame Tessa een bloemzaden verkoop gehouden en collecte gelopen voor ‘Het Tussendoortje’. De bloemzaden die van de zaaistrook afkomstig waren, zoals de zonnebloem, de korenbloem, de margriet, de goudsbloem en het kaasjeskruid, werden gretig afgenomen. Hartelijk dank voor het mooie bedrag van € 211,75. Een gedeelte van het geld is al goed besteed aan voeding voor de borders, compost voor de zaaistrook, nieuwe tuinzakken voor het tussendoren, twee passiebloemen voor het klimrek en vier nieuwe insectenhotels.